Organizing Committee of China Refrigeration Expo

OVERSEAS GROUP EXHIBITIONS PLAN

CHILLVENTA 2020 ( On-line )

2020.10.13-15

www.chillventa.de

REFCOLD INDIA 2020

2020.10.29-31

https://www.refcoldindia.com/

AHR EXPO 2021

2021.1.25-1.27

https://ahrexpo.com/

Acrex India 2021

2021.2

www.acrex.in

ISK-SODEX 2021

2021.9.29-10.2

www.sodex.com

The BIG5 Dubai 2021

2021.9.12-9.15

www.thebig5.ae

ISK-SODEX 2021

2021.9.29-10.2

www.sodex.com

MCE 2022

2022.3.8-3.11

http://www.mcexpocomfort.com/

CHILLVENTA 2022

2022.10.13-10.15

www.chillventa.de

Welcome for inquiry:

Chinese Association of Refrigeration

Tel: 010-68712422, 68719976, 68450951

Fax: 010-68434679

E-mail: nzhao@car.org.cn wzhang@car.org.cn

Contacts: Wang Congfei, Zhao Na, Zhang Wen

China Air Conditioning and Refrigeration Industry Association

Tel: 010-83560062, 83510099-652/653

Fax: 010-83560060

E-mail: lisi@chinacraa.org zyp@chinacraa.org

Contacts: Liu Xiaohong, Bai Junwen, Li Si, Zhu Yiping

Beijing International Exhibition Center Co., Ltd.

Tel: 010-64934668-611/610

Fax: 010-64938558

E-mail: xuelongyun@biec.com.cn / kanglu@biec.com.cn

Contacts: Chai Yingjie, Xue Longyun, Kang Lu